Våra avgifter

Barn- och ungdom 300 kr/ termin.

Vuxenmotion 400 kr/termin eller 600 kr/år.

Betalning via swish.