Styrelse

Ordförande: Viktoria Johansson

Vice ordförande: Lena Gillholm

Sekreterare: Malin Gillholm

Kassör: Anna- Maria Edvardsson