Kontakt

Har du frågor och/eller vill ställa ditt barn på kölista maila till kulinggympan@gmail.com

För kölista behöver följande uppgifter finnas med:

Namn på barnet, födelseår och månad, telefonnummer samt grupp (dag och tid) stå med.

______________________________________________________________________________

Följ oss gärna på våra sociala medier!

Facebook: GF Kuling

Instagram: gfkuling